21 maart 2014

MKB-Nederland: Vaart zetten oprichting Nederlandse Investeringsinstelling

NL Nieuws MKB-Nederland: Vaart zetten oprichting Nederlandse Investeringsinstelling

Het midden- en kleinbedrijf is sterk afhankelijk van bancaire financiering en dat moet veranderen. Het is nodig dat er naast de bank meerdere loketten beschikbaar komen. Nu de economie voorzichtig aantrekt, zullen bedrijven in alle sectoren weer willen investeren en dus geld nodig hebben. Er moet daarom dringend naar alternatieven worden gekeken, vindt MKB-Nederland.

 

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

MKB-Nederland: ‘Voor ondernemingen is toegang tot krediet en kapitaal van groot belang om te kunnen blijven ondernemen, groeien, investeren. Het zou daarom verstandig zijn als er naast de banken spoedig nieuw aanbod komt. Dit is er wel al in de vorm van crowdfunding en kredietunies, maar hoewel deze aanbieders groeien zijn de totale bedragen vooralsnog van beperkte omvang.'

 

NII

Daarom wil MKB-Nederland vaart zetten achter een veel grotere aanpak zoals de Nederlandse Investeringsinstelling (NII), waarin de overheid een leidende rol heeft. Deze instelling gaat Nederlandse investeringsprojecten geschikt maken als belegging voor pensioenfondsen en verzekeraars. Een nationale investeringsinstelling brengt dus vraag en aanbod bij elkaar. Van belang is dat de investeringsinstelling ook investeringen in het mkb mogelijk maakt.

 

BMKB en GO

Naast een snelle oprichting van de NII, pleit MKB-Nederland ervoor de garantieregelingen BMKB en GO tegen het licht te laten houden op effectiviteit en bereik. Het gebruik ervan is de afgelopen tijd verminderd. MKB-Nederland: ‘De op Prinsjesdag aangekondigde investeringsfaciliteit voor Business Angels (co-financieringsfaciliteit) en de faciliteit voor vroege fase investeringen zijn nog niet van de grond gekomen. Een vlotte lancering van deze instrumenten is meer dan wenselijk, zo stelt de ondernemersorganisatie. Er ontbreekt tevens een totaaloverzicht aan financierings- en innovatieregelingen, zowel nationaal als regionaal. Onbekend bij veel ondernemers is bijvoorbeeld het scala aan provinciale en regionale regelingen. Een toegankelijk overzicht helpt ondernemers concreet bij het dichterbij brengen van hun doelen.'

 

Positief zijn volgens MKB-Nederland ook de initiatieven van verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, Euronext, grootbanken en andere partijen om gezamenlijk bedrijfsfinancieringen te verstrekken en daar ruim middelen voor ter beschikking te stellen. Net zoals de middelen die de verzekeraars aan Qredits beschikbaar stellen. Daarmee is de verruiming van 50.000 naar 150.000 euro voor het mkb-krediet van Qredits mogelijk gemaakt. Maar de zoektocht naar bedrijfsfinanciering buiten de banken om is hiermee nog niet voldaan. Er is veel geld in Nederland, maar de infrastructuur ontbreekt om de juiste partijen bij elkaar te brengen. De Nederlandse Investeringsinstelling is volgens MKB-Nederland nodig waar het bedrijfsleven op zit te wachten.