17 oktober 2013

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zwaar overvraagd

NL Nieuws MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zwaar overvraagd

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) ontving ruim 380 aanvragen in september/oktober. Er werd in totaal € 25 miljoen subsidie gevraagd. Daarmee is het beschikbare subsidiebudget van ruim € 6 miljoen een aantal maal overvraagd, zo meldt Agentschap NL.

 

Mkb-bedrijven uit de topsector Hightech System

en & Materialen (inclusief ICT) dienden de meeste R&D-samenwerkingsprojecten in, namelijk 88 projectaanvragen. Topsector Creatieve Industrie is in deze ronde met 46 R&D-samenwerkingsprojecten een goede 2e.

 

Aanvragen bij overige topsectoren

Mkb-bedrijven uit de topsector Water konden haalbaarheidsstudies indienen, daarvan heeft MIT 40 aanvragen ontvangen. Topsector Tuinbouw had 3 instrumenten opengesteld. Hierop kwamen in totaal 145 aanvragen binnen, waarvan 96 kennisvouchers. Topsector Chemie (inclusief Biobased Economy) had een klein restbudget voor haalbaarheidsstudies. Daarop zijn samen 36 aanvragen ingediend. Mkb-bedrijven in de topsector Logistiek dienden 32 aanvragen in.

 

Agentschap NL beoordeelt de aanvragen op dit moment. Aanvragers ontvangen uiterlijk 8 weken na hun aanvraag een beslissing.

 

Achtergrond

In overleg met diverse topsectoren had het ministerie van Economische Zaken in deze herfstronde budget (€ 6.058.250) beschikbaar gesteld voor:

 

  • kennisvouchers
  • haalbaarheidsstudies
  • R&D-samenwerkingsprojecten
  • het inhuren van hooggekwalificeerd personeel

De topsectoren Hightech Systemen & Materialen, Logistiek, Water, Chemie/Biobased, Creatieve Industrie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben aangegeven voor welke instrumenten Mkb-bedrijven aanvragen konden indienen. Voor de andere topsectoren was het budget al in het voorjaar beschikbaar gesteld en uitgeput.