31 januari 2014

MKB-fonds Nederlandse verzekeraars van start met 30 miljoen euro

NL Nieuws MKB-fonds Nederlandse verzekeraars van start met 30 miljoen euro

Verzekeraars maken een begin met de kredietverstrekking aan veelbelovende ondernemers in het klein-MKB. Een groep van negen verzekeraars steekt – gecoördineerd door het Verbond van Verzekeraars – 30 miljoen euro in Qredits, een onafhankelijke en private kredietverstrekker die (startende) ondernemers helpt met advies en financiering.

 

De officiële handtekeningen voor de cheque van 30 miljoen euro zetten Emiel Roozen, voorzitter van de commissie Financieel Economische Zaken van het Verbond, en CEO Elwin Groenevelt van Qredits. Dat doen zij komende vrijdag 31 januari tijdens een symposium in Utrecht ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Qredits. Hierbij zal ook koningin Máxima als lid van het Nederlands Comité voor Financiering en Ondernemerschap aanwezig zijn. De banken zeggen een vergelijkbaar bedrag toe. Eind 2013 heeft ook de Nederlandse overheid een lening van 30 miljoen euro aan Qredits verstrekt.

 

Kredietklem

Qredits – een organisatie zonder winstoogmerk – zal namens de verzekeraars kredieten met een maximum van 150.000 euro gaan verstrekken aan kleinere ondernemingen. Bedrijven kunnen hiervoor bij Qredits terecht. De leningen hebben een looptijd van maximaal zeven jaar. Het Verbond verwacht dat veel ondernemers die vooruit willen, maar in een kredietklem zitten, nu een sprong voorwaarts kunnen maken.

 

De kredietverstrekking aan het klein-MKB is een vervolg op het position paper ‘Investeren in Nederland' dat het Verbond vorig jaar uitbracht. Voor met name kleine en middelgrote ondernemingen is het als gevolg van de financiële crisis steeds lastiger geworden om krediet van banken te krijgen. De verzekeraars schieten veelbelovende bedrijven te hulp met dit eerste fonds voor het klein-MKB. Later dit jaar volgt een tweede fonds voor het kleine en middelgrote MKB. Negen verzekeraars die bij het Verbond zijn aangesloten hebben de intentie uitgesproken om 170 miljoen euro te investeren in het MKB.

 

Maatschappelijke rol

Nederlandse verzekeraars beleggen circa 60 procent van hun vermogen in de Nederlandse economie. Met het MKB-fonds zetten de verzekeraars nu ook de deur open voor kleinere bedrijven. ‘We willen hiermee onze maatschappelijke rol nog nadrukkelijker oppakken', aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. ‘Veelbelovende bedrijven kunnen plannen waarmaken en dat betekent een prachtige impuls voor de Nederlandse economie. En deze handschoen past de sector ook prima, want verzekeraars zijn op zoek naar langjarige, goede en veilige beleggingen.'

 

Is Qredits het alternatief voor bankfinanciering (bijdrage Bart van Someren van Grant Thornton)?