06 september 2013

MIT-regeling gaat weer open voor innovatief mkb

NL Nieuws MIT-regeling gaat weer open voor innovatief mkb

Innovatieve mkb'ers kunnen vanaf 25 september tot en met 3 oktober 2013 weer aanvragen voor subsidie indienen. Dit kunnen zij doen als zij actief zijn binnen de Topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Logistiek, Water, Chemie/Biobased, Creatieve Industrie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 

In overleg met diverse topsectoren heeft het ministerie van Economische Zaken budget (€ 6.000.000) beschikbaar gesteld voor:

 

  • kennisvouchers
  • haalbaarheidsstudies
  • R&D-samenwerkingsprojecten
  • het inhuren van hooggekwalificeerd personeel

 

Bij de vorige succesvolle MIT-rondes (in het voorjaar van 2013) was de belangstelling binnen de meeste Topsectoren erg groot. Hierdoor werden al op de 1e indieningsdag diverse deelbudgetten meerdere malen overvraagd. Bekijk de MIT-regeling voor achtergrondinformatie, de keuzes en budgetten per topsector en de aanvraagprocedure.

& advies, neem contact op met Robert Helmer

robert.helmer@gt.nl