11 maart 2014

Minister schetst hoofdlijnen wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

NL Nieuws Minister schetst hoofdlijnen wetsvoorstel vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Het kabinet streeft ernaar op Prinsjesdag 2014 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen over de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Het voornemen is hierbij uit te gaan van een vormgeving waarbij concurrerende overheidsondernemingen belastingplichtig worden ongeacht de rechtsvorm waarin ze worden gedreven. Daarbij wordt dan een vrijstelling geboden voor overheidstaken. Dit heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Albert de Vries en Groot (beiden PvdA).

 

Deze uitwerking moet belanghebbenden meer keuzevrijheid bieden met betrekking tot de wijze waarop zij hun organisatie willen vormgeven. Over de vrijstelling voor overheidstaken en verschillende andere aspecten is het kabinet met de Europese Commissie in gesprek.

 

Mogelijk komt er overgangsrecht voor Nederlandse zeehavenbeheerders. Dit houdt in dat zij onder de werkingssfeer van het thans bestaande vennootschapsbelastingregime voor overheidsondernemingen blijven, totdat sprake is van een gelijk Europees speelveld voor havens op het gebied van belastingheffing naar de winst. Daarna zou ook voor de havens het gemoderniseerde reguliere systeem gaan gelden.