07 mei 2013

Meer duidelijkheid over commissarissenbeloning en BTW

NL Nieuws Meer duidelijkheid over commissarissenbeloning en BTW

In een besluit van 26 maart 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën verder duidelijkheid verschaft over de BTW-verplichtingen voor commissarissen of indien sprake is van een zogenoemd ‘one-tier board’, de niet-uitvoerende bestuurder (non-executive board member).
 
In principe bestaat de mogelijkheid om een ontheffing administratieve verplichtingen op basis van de Kleine ondernemingsregeling toe te passen (indien minder dan 1345 euro verschuldigd is per kalenderjaar). Dit verzoek dient echter vóór 1 juli 2013 te worden ingediend. Dan geldt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (er mag bijv. geen BTW gefactureerd zijn), de ontheffing vanaf 1 januari 2013. Anders dan voorheen wordt dus niet het aantal commissariaten geteld om te oordelen of een commissaris een ondernemer is. Deze regeling is vorig jaar afgeschaft.

 

Ondanks dat de commissarisactiviteiten voor de omzetbelasting als ondernemersactiviteiten worden aangemerkt, merken wij op dat in veel situaties loonbelasting ingehouden dient te worden door de vennootschap. In internationale situaties dient men verder attent te zijn op de toepasselijke verdragen om de commissarisbeloning juist te verwerken in de payroll of in de aangifte inkomstenbelasting.

 

Wilt u meer informatie of uw commissarisbeloning eens onder de loep laten nemen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.

 

Kijk ook eens op onze themapagina over het commissarissenonderzoek.