03 april 2014

Maak bezwaar tegen de crisisheffing!

NL Nieuws Maak bezwaar tegen de crisisheffing!

Heeft uw werknemer in 2013 meer dan 150.000 euro loon genoten? Dan moet u een eenmalige werkgeversheffing van 16 procent afdragen over het loon dat deze grens overschrijdt. Deze zogenoemde ‘crisisheffing’ is mogelijk in strijd met Europees recht. Wij adviseren u tegen de afdracht van de crisisheffing bij de aangifte loonbelasting van maart 2014 bezwaar aan te tekenen. Onze loonbelastingspecialisten hebben daarvoor alvast een modelbezwaarschrift opgesteld.


Verboden terugwerkende kracht
De crisisheffing ziet op loon genoten vanaf 1 januari 2013. De ‘crisisheffing’ geldt vanaf 1 januari 2012 en was een eenmalige heffing in 2013. Uit het akkoord waaruit de maatregel voor heffing in 2014 over 2013 afkomstig is bleek echter het tegendeel. Ook is er sprake van terugwerkende kracht.

 

Het Europees recht verbiedt terugwerkende kracht als daar geen of een onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat. Verdedigbaar is dat een draagkrachtige rechtvaardiging voor de terugwerkende kracht in de crisisheffing ontbreekt. Hiervoor is steun te vinden in de uitspraak van Gerechtshof Arnhem van 12 februari 2013. In deze zaak stond de terugwerkende kracht in de zogenoemde pseudo-eindheffing bij excessieve ontslagvergoedingen centraal. Het gerechtshof vond dat er in dat geval geen of onvoldoende rechtvaardiging was voor deze terugwerkende kracht.

 

Strijdigheid met gelijkheidsbeginsel
Daarnaast is de crisisheffing mogelijk in strijd met het  gelijkheidsbeginsel. De eindheffing geldt namelijk alleen voor werkgevers die in 2012 werknemers in dienst hadden met een loon van meer dan 150.000 euro. Andere inkomensgenieters – zoals ondernemers – met een inkomen in 2012 van meer dan 150.000 euro, zijn geen extra heffing verschuldigd. Hier is mogelijk sprake van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen waarvoor ‘geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond’ aanwezig is.

 

Maak bezwaar!
Wij adviseren u om bezwaar aan te tekenen tegen de afdracht van de crisisheffing bij de aangifte loonheffingen maart 2014. Neem hiervoor contact op met uw loonbelastingadviseur.