26 november 2013

Let op risico’s bij oproepcontracten

NL Nieuws Let op risico’s bij oproepcontracten

Veel werkgevers hebben de behoefte om werknemers alleen in te schakelen als er werk voorhanden is. Zij willen liever niet geconfronteerd worden met eventuele nadelen die een arbeidsrelatie met zich kan brengen. Om die reden is de oproepovereenkomst ontstaan. Volgens Grant Thornton brengt deze overeenkomst zeker ook risico’s met zich mee.

 

Rechtsvermoeden aanwezigheid arbeidsovereenkomst
Als werkgever moet u zich bij een oproepovereenkomst bewust zijn van het rechtsvermoeden. Dit houdt in dat wanneer u gedurende een periode van 3 maanden wekelijks of minimaal 20 uur per maand een werknemer op oproepbasis aanneemt, wordt vermoed dat die werkzaamheden zijn verricht op basis van een arbeidsovereenkomst.

 

Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst
Naast dit rechtsvermoeden ten aanzien van het bestaan van de arbeidsovereenkomst, bestaat het rechtsvermoeden ten aanzien van de omvang van de arbeidsovereenkomst. Bij oproepovereenkomsten speelt dit rechtsvermoeden een grote rol. Indien u met de oproepkracht geen arbeidsduur bent overeengekomen, dan wordt vermoed dat de arbeidsduur na 3 maanden gelijk is aan het gemiddelde aantal uren per maand in de 3 voorafgaande maanden. Hiervan kan voor de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

 

Wees bedacht!
U moet erop bedacht zijn dat onachtzaamheid nadelig voor u uit kan pakken. Bijvoorbeeld als de werknemer niet meer wordt opgeroepen, maar hij/zij tewerkstelling vraagt (bijvoorbeeld omdat hij vindt dat er inmiddels een arbeidsovereenkomst is ontstaan voor een bepaald aantal uren per week.)

 

Bent u met uw werknemer een arbeidsovereenkomst van minder dan 15 uur per week overeengekomen en bent u niet overeengekomen op welke tijden de werknemer arbeid moet verrichten of is de omvang van de arbeid niet duidelijk? Dan heeft de werknemer voor iedere keer dat u als werkgever de werknemer oproept om te werken, ten minste recht op loon gelijk aan 3 uur arbeid. Deze regel geldt als u de werknemer oproept om arbeid te verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij het irrelevant is welke benaming u of de werknemer aan die overeenkomst hebben gegeven.

 

Vraag om advies
Het is dus noodzaak om scherp te zijn en te blijven bij het aangaan en laten voortduren van een oproepovereenkomst. Heeft u vragen heeft over een oproepovereenkomst? Neem dan contact op met één van onze juristen.