07 juni 2013

Kwaliteit authentieke gegevens Handelsregister is hoog

NL Nieuws Kwaliteit authentieke gegevens Handelsregister is hoog

De kwaliteit van authentieke gegevens uit het Handelsregister is hoog. Dit blijkt uit een studie die TNS-NIPO heeft uitgevoerd. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag in hoeverre de informatie uit het Handelsregister overeen komt met de feitelijke werkelijkheid. Met andere woorden: hoe zit het met de juistheid van authentieke gegevens uit het Handelsregister?

De resultaten geven aan dat handelsnamen voor 97 procent overeenkomen met de feitelijke werkelijkheid. Voor de bedrijfsactiviteit ligt het percentage juistheid op 96 procent. Voor bezoekadres en postadres zijn de percentages 98 procent respectievelijk 97 procent. Naast deze totaalpercentages is informatie beschikbaar over de juistheid per branche, grootte van de onderneming en regio in Nederland.