17 mei 2013

Kosten spiritueel programma niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

NL Nieuws Kosten spiritueel programma niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat een vrouw de kosten van spirituele programma's niet als scholingsuitgaven mag aftrekken. De programma's zijn door de vrouw gevolgd uit persoonlijke interesse of om de persoonlijke uitrusting van haarzelf te verbeteren.

 

De vrouw is in de jaren 2008 en 2009 in dienstbetrekking werkzaam bij hogescholen in Groningen en Leeuwarden. Daarnaast genoot zij in die jaren een wachtgelduitkering. De vrouw neemt al jaren deel aan programma's van The Light of Being. Dit is een door Anandajay (spiritueel leraar) opgerichte organisatie die een zinvolle en levenskwaliteitverhogende bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling. Zij ondersteunt daartoe mensen, die op een spiritueel georiënteerde wijze wensen te leven. Ook in de jaren 2008 en 2009 heeft de vrouw programma's van The Light of Being gevolgd. De kosten daarvan brengt zij als scholingsuitgaven in haar aangifte in aftrek. De inspecteur accepteert de aftrekposten niet.

 

Rechtbank Noord-Nederland overweegt dat de vrouw niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in de jaren 2008 en 2009 het oogmerk had om de met de in die jaren gevolgde programma's van The Light of Being opgedane kennis en vaardigheden in het economische verkeer productief te maken. Zij heeft weliswaar in 2011 een eigen praktijk opgestart maar die is niet van de grond gekomen. Sinds begin 2013 drijft de vrouw wel met succes een onderneming maar bedacht moet worden dat zij in de tussentijd een nieuwe opleiding heeft gevolgd. Het lijkt er op dat deze nieuwe opleiding heeft bijgedragen aan de omstandigheid dat haar onderneming nu wel goed zou lopen. De programma's van The Light of Being zijn volgens de rechtbank gevolgd uit de persoonlijke interesse van de vrouw of om haar persoonlijke uitrusting te verbeteren. De scholingsuitgaven zijn terecht niet in aftrek toegelaten. Het beroep van de vrouw is ongegrond.