10 september 2013

Kamervragen over afschaffing van BTW-integratieheffing

NL Nieuws Kamervragen over afschaffing van BTW-integratieheffing

Kamervragen over afschaffing van BTW-integratieheffing

 

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Knops (beiden CDA) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris over de afspraak in het akkoord tussen Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, en het kabinet dat de integratieheffing in de BTW komt te vervallen. Zij willen weten wanneer, op welke manier en op welke termijn de integratieheffing wordt afgeschaft. Ook vragen de Tweede Kamerleden of met de afspraak is beoogd dat de integratieheffing in zijn geheel vervalt of dat deze alleen vervalt voor de corporatie-sector.

 

& advies, neem contact op met Bob van der Steen bob.vander.steen@gt.nl