19 april 2013

Kamer wil einddoel bij internationale aanpak van belastingontwijking

NL Nieuws Kamer wil einddoel bij internationale aanpak van belastingontwijking

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen van de leden Klaver (GL) en Koolmees (D66) waarin opnieuw over belastingontwijking wordt gesproken. De Kamer wil van de regering weten welk einddoel wordt nagestreefd bij de aanpak van belastingontwijking.

 

Aanleiding is een rapport van SEO economisch onderzoek dat dit voorjaar verschijnt en dat gaat over de non-bankingsector in Nederland. Het kabinet wil dit rapport voorzien van een reactie.

In de motie wordt de regering gevraagd in haar reactie aan te geven welk einddoel zij nastreeft bij een internationale aanpak van belastingontwijking en welke stappen zij gaat ondernemen om dit einddoel te bereiken. In de reactie moet specifiek onderscheid gemaakt worden tussen haar inzet binnen en buiten Europa.