21 november 2013

Kamer en kabinet enthousiast over kredietunie

NL Nieuws Kamer en kabinet enthousiast over kredietunie

De Tweede Kamer en het kabinet zijn enthousiast over voorstellen van het CDA over kredietunies. Dat zijn coöperatieve instellingen waarbinnen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf geld in een pot stoppen zodat anderen in dezelfde sector daaruit leningen kunnen krijgen.

 

In een Kamerdebat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën bepleitte de VVD in eerste instantie nog dat het kabinet snel aan de slag zou gaan met het voorstel, maar Dijsselbloem liet de eer aan initiatiefnemer het CDA en zegde ambtelijke ondersteuning toe. De CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder gaan nu de komende weken een initiatiefwetsvoorstel schrijven.

 

De kredietunies moeten bedrijven minder afhankelijk maken van de haperende kredietverlening door banken. Nu zijn er nog veel juridische belemmeringen voor kredietunies, al hebben de Nederlandse bakkers er al wel een. In de Verenigde Staten vormen kredietunies volop een aanvulling op kredietverlening door banken. Ongeveer 6 procent van alle leningen aan bedrijven verloopt daar via een kredietunie.

 

Het CDA wil dat er in Nederland binnen 5 jaar 50 kredietunies zijn. Wat de christendemocraten betreft lopen de leningen die door een kredietunie worden verstrekt tot maximaal 250.000 euro. Nu kampen de kredietunies nog met veel wettelijke beperkingen omdat ze al snel dezelfde verplichtingen kennen als banken. Volgens het CDA is daarom een apart wettelijk kader nodig voor de kredietunies.

 

Dijsselbloem wees in het debat op Europese regelgeving over nieuwe kapitaaleisen voor banken. De kredietunies moeten daar wel binnen passen en ook gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt. Dijsselbloem stelde daarom voor dat het CDA aan de slag gaat met een initiatiefwetsvoorstel en dat hij tegelijkertijd het overleg met de Europese Commissie in Brussel blijft voeren, zodat er geen tijd verloren gaat.