28 augustus 2013

Kabinet wil toeslagensysteem vereenvoudigen

NL Nieuws Kabinet wil toeslagensysteem vereenvoudigen

Het kabinet wil het systeem van toeslagen veel eenvoudiger maken, zo meldt de NOS. Volgens Haagse bronnen zijn daarover afspraken gemaakt in het overleg over de begroting voor volgend jaar.

 

Het is de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen, met één ondergrens. De huurtoeslag en zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget zouden allemaal onder die regeling vallen.