24 september 2013

Kabinet wil Senaat tegemoetkomen inzake lagere pensioenopbouw

NL Nieuws Kabinet wil Senaat tegemoetkomen inzake lagere pensioenopbouw

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Eerste Kamer te krijgen. Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken. Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen.

 

Weekers heeft dinsdag laten weten deze mogelijkheid te bestuderen. Eind deze week antwoordt hij op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over het pensioenplan. Hij zal water bij de wijn moeten doen om de zeer kritische oppositie mee te krijgen. De regeringsfracties VVD en PvdA hebben in de Senaat geen meerderheid, waardoor het wetsvoorstel daar dreigt te sneuvelen.

 

Het kabinet wil de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen van 2,25 naar 1,75 procent in 2015. Het vindt dat dat kan omdat iedereen straks later met werken stopt en dus langer voor zijn pensioen kan sparen. De operatie moet het kabinet een bezuiniging van 3 miljard opleveren.

 

Omdat vakbonden en werkgevers grote bezwaren hadden tegen het plan, is in het sociaal akkoord 250 miljoen euro op tafel gelegd voor een aanvullende regeling. Daarmee wordt de pensioenopbouw verhoogd naar 1,85 procent per jaar. De sociale partners vonden dat eigenlijk onvoldoende. Ze wilden een opbouw van 2 procent per jaar, maar daarvoor stelde het kabinet te weinig geld beschikbaar.

 

Als de aanvullende regeling vrijwillig wordt en er minder mensen aan deelnemen, kan de jaarlijkse opbouw hoger uitvallen dan 1,85 procent, verwacht Weekers. Hij wil nog niet zeggen of dan de 2 procent in beeld komt.