28 april 2014

Kabinet wil einde aan fiscale aftrekbaarheid buitenlandse boetes

NL Nieuws Kabinet wil einde aan fiscale aftrekbaarheid buitenlandse boetes

Staatssecretaris Wiebes van Financiën meldt vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet het onderscheid in behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse boetes in het huidige tijdsgewricht niet langer wenselijk vindt en hij kondigt daarom het voornemen tot wetswijziging aan. Dit wetsvoorstel zal als onderdeel van het pakket Belastingplan 2015 op Prinsjesdag aan de Kamer worden verzonden.

 

Wiebes: ‘De aftrekbaarheid voor de Nederlandse belastingheffing van boetes, ook van boetes die zijn opgelegd naar aanleiding van een inbreuk op de rechtsorde in het buitenland, druist in tegen het rechtsgevoel van veel burgers. Er zijn volgens het kabinet geen zwaarwegende principiële redenen waarom een onderscheid zou moeten worden gehandhaafd in de fiscale behandeling van een boete die in Nederland is opgelegd dan wel een boete die in het buitenland is opgelegd. De schade voor een ondernemer als gevolg van een in het buitenland opgelegde boete, zou niet moeten worden verminderd door middel van een belastingaftrek in Nederland. Het kabinet is van mening dat Nederlandse ondernemingen zich in elk land aan de regels moeten houden en dat er geen verschil in de fiscale behandeling moet bestaan tussen belastingplichtigen die in Nederland of belastingplichtigen die voor een soortgelijk vergrijp in het buitenland worden beboet.'

 

·         Aftrekbaarheid buitenlandse boetes