07 februari 2014

Jaap van Manen neemt Grant Thornton Commissarissenonderzoek 2013-2014 in ontvangst

NL Nieuws Jaap van Manen neemt Grant Thornton Commissarissenonderzoek 2013-2014 in ontvangst

Gisteren overhandigde Peter Schimmel, partner bij Grant Thornton, het eerste gedrukte exemplaar van het commissarissenonderzoek 2013-2014 aan Jaap van Manen, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

 

 

Het commissarissenonderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd door Aalt Klaasen en Prof. Dr. Herbert Rijken (Vrije Universiteit Amsterdam) in samenwerking met accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Het onderzoek geeft een nauwgezet beeld van de wijze waarop commissarissen hun rol en functioneren beoordelen  en welke ambities zij hebben voor de toekomst.
 
Volgens Peter Schimmel maakt het onderzoek duidelijk dat 'het vrijblijvende karakter van de commissaris-rol een gepasseerd station is’. “Organisaties en commissarissen stellen steeds meer eisen aan de RvC. Meer kennis voor de HR-competentie, meer aandacht voor professionele (zelf)evaluaties en oog voor een diverse(re) samenstelling.” Hij verwacht dat er op termijn sneller mutaties in RvC’s optreden. “De commissaris staat in 2014 kritischer ten opzichte van een disfunctionerende commissaris, bijvoorbeeld in het geval van een incident. Een commissaris die zijn termijn uit zit, is niet meer vanzelfsprekend.”
 
RvC moet proactief ‘mee ademen’ met bedrijfsleven
De opvallendste conclusie uit het Grant Thornton commissarissenonderzoek 2014 is dat commissarissen bewuster en systematischer aan de professionalisering van hun ‘vak’ werken. De Nederlandse RvC is kritischer over de competenties die zij moeten hebben. Zo hecht de commissaris een toenemend belang aan de aanwezigheid van HR-kennis. Ook vindt de commissaris dat het selectie- en het evaluatieproces van de RvC op de schop moet. Een andere conclusie is dat de commissaris afscheid heeft genomen van ‘de statische RvC’. Verlangd wordt dat deze meer mee ademt met de organisatie en haar bedrijfsvoering. In de praktijk betekent dat meer betrokkenheid bij het opstellen en bepalen van doelstellingen en strategie.

 

Opvallend is dat de commissaris van plan is steeds vaker de externe accountant op te zoeken als informatiebron en sparringpartner, met name om zaken als risicomanagement en ‘tone at the top’ te bespreken. Voorheen stelde hij zich meer afhankelijk op ten opzichte van de Raad van Bestuur.

 

Peter Schimmel: "Omdat ‘tone at the top’ één van de belangrijkste sturende factoren blijkt in organisaties, maar ook één waarvan de Raad van Bestuur de accountantscontrole niet altijd vanzelfsprekend vindt, is de toenemende interesse van de commissaris hierin voor de accountant een welkome ontwikkeling.”

 

Lees verder over de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

 

Over het Grant Thornton commissarissenonderzoek
Het commissarissenonderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd door Aalt Klaasen en Prof. Dr. Herbert Rijken (Vrije Universiteit Amsterdam) in samenwerking met accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Het onderzoek geeft een nauwgezet beeld van de wijze waarop commissarissen hun rol en functioneren beoordelen en de veranderingen die zij voor de toekomst verwachten. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer gewenste competenties, (zelf)evaluatie binnen de Raad van Commissarissen, de onderlinge samenwerking met de Raad van Bestuur, informatievoorziening en de rol van de accountant. In 2013 werkten er 134 commissarissen (waarvan 62 via een face-to-face interview) en 23 secretarissen aan het onderzoek mee, zowel van beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven.

 

Door middel van het commissarissenonderzoek, Ronde Tafelbijeenkomsten en publicaties wil Grant Thornton een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over ‘de nieuwe commissaris’.

Voor meer informatie: www.gt.nl/commissarissenonderzoek