25 februari 2014

Is geregistreerd partnerschap gelijk aan het huwelijk?

NL Nieuws Is geregistreerd partnerschap gelijk aan het huwelijk?

Bron: ANP / Grant Thornton


Het geregistreerd partnerschap kan worden afgeschaft, vindt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Juridisch gezien heeft het namelijk dezelfde status als het huwelijk. Volgens Katja Pagie van Grant Thornton onderschat de KNB 'de emotionele waarde' die veel koppels aan het huwelijk toekennen.

 

Geregistreerde partners en gehuwden hebben een vrijwel gelijke positie. Ze worden elkaars erfgenaam en staan zonder aparte regeling automatisch als 'in gemeenschap van goederen' geregistreerd. Daarmee zijn ook partners aansprakelijk voor elkaars schulden.


Toch is er een groot verschil, vindt Katja Pagie van Grant Thornton. "Op rationale gronden is er weinig verschil tussen een geregistreerd partnerschap en huwelijk. Maar op emotionele gronden wel. Veel koppels hechten emotionele waarde aan hun huwelijk. Het sluiten van een huwelijk gaat over het algemeen gepaard met een langere periode van bezinning en voorbereiding. Dat is minder het geval bij een geregistreerd partnerschap. De kans is aanwezig dat koppels langer blijven samenwonen, alvorens zij een volgende stap maken."

 

Negen van de tien notarissen merken in de praktijk dat veel mensen niet goed weten wat zij met een partnerschap nu wel of niet regelen. Bovendien wordt het geregistreerd partnerschap dikwijls verward met een samenlevings- overeenkomst. Hier bestaan nog wel grote verschillen. Zo beseffen mensen met zo'n overeenkomst bijvoorbeeld niet dat bij overlijden van de partner, de ander niet automatisch erfgenaam is. Dat moet apart worden geregeld in een testament. Een ander belangrijk verschil is dat voor gehuwden en geregistreerde partners een wettelijke alimentatieregeling geldt. Voor samenwonenden telt dat niet. Ook hebben die laatsten geen recht op elkaars pensioen dat tijdens de periode van samenwonen is opgebouwd. Geregistreerde partners en gehuwden hebben juist weer wel wettelijke aanspraken.