01 juli 2013

Investeringsfonds voor vernieuwende ondernemers Zuid-Holland op komst

NL Nieuws Investeringsfonds voor vernieuwende ondernemers Zuid-Holland op komst

Investeringsfonds voor vernieuwende ondernemers Zuid-Holland op komst


Er komt een nieuw investeringsfonds voor innovatieve bedrijven in Zuid-Holland. Het fonds wordt onderdeel van de nieuw op te richten Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) in Zuid-Holland, die per 1 januari 2014 moet starten.

 

Via het participatiefonds van circa € 30 miljoen zullen ondernemers krediet kunnen krijgen voor groeiplannen. Voorwaarden voor het verkrijgen van krediet zijn onder meer dat de aanvrager een innovatieve starter of snelle groeier is en dat de investeringsplannen voldoende financieel onderbouwd zijn.

 

Naast het ministerie van Economische Zaken (dat € 10 miljoen bijdraagt aan het fonds), nemen ook de provincie Zuid-Holland, vijf Zuid-Hollandse gemeenten en verschillende kennisinstellingen deel aan de nieuw op te richten ROM in Zuid-Holland.

 

Klik hier voor meer informatie.