25 november 2013

Innovatie blijft lonend

NL Nieuws Innovatie blijft lonend

Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Commissie zien het belang van innovatie door ondernemers in, nu en in de toekomst. Daarom heeft de Nederlandse overheid bepaald dat de WBSO gehandhaafd blijft, maar wel met een aantal aanpassingen. Pakt u deze kans voor innovatie?

 

Speur & Ontwikkeling (S&O)
Met ingang van 2014 wordt de bovengrens van de 1e schijf waarover u de Speur & Ontwikkeling aftrek aan kunt vragen verhoogd van 200.000 euro naar 250.000 euro. Het subsidiepercentage gaat van 38 procent naar 35 procent. Het percentage over de 2e schijf blijft 14 procent. Een aangename verandering is dat u de verrekening van een S&O-verklaring, welke een deel van het jaar betreft, voortaan met de loonheffing van het hele jaar kan verrekenen. Daarnaast is de beperking van 6 maanden voor het aanvragen van de baan en kunt u vanaf 2014 voor een heel jaar de aanvraag indienen. Voor zelfstandigen worden de bedragen voor de S&O-aftrek nog nader bepaald en zijn tegen het einde van dit jaar bekend.

 

RDA
De niet-looncomponent , de RDA, wordt verhoogd naar een percentage van 60 procent.

 

Voordeel verlaging VpB
De WBSO is nodig om na afloop van uw project te profiteren van een verlaging van de vennootschapsbelasting  met behulp van de Innovatiebox. Onze fiscalisten uit het Innovatie team kunnen u hierbij van dienst zijn.

 

Voordeel Europees niveau
Ook op Europees niveau kunt u voordeel behalen met uw innovatieprojecten, mits in samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven en/of instellingen over de grenzen heen. De Europese Commissie heeft hiervoor recentelijk een nieuw programma gelanceerd: Horizon 2020. De eerste oproepen hiervan verwachten we al op 11 december 2013. Samen met u schatten onze subsidieadviseurs in waar voor u kansen liggen en waar de mogelijkheden liggen om een dergelijk Europees traject in te gaan.

 

Wanneer aanvraag indienen?
Wilt u begin 2014 de WBSO benutten, dan moet u voor eind november een aanvraag indienen. Uiteraard kan ons Innovatie team dit voor u verzorgen. U kunt dan direct gebruik maken van een speciaal tijdregistratiesysteem voor de WBSO. Door de kennis en ervaring zorgen onze adviseurs ervoor dat u de regeling ten volle en verantwoord kunt benutten.