10 april 2013

Inkoop klassieke auto´s voor museumcollectie telt mee voor btw-margeregeling

NL Nieuws Inkoop klassieke auto´s voor museumcollectie telt mee voor btw-margeregeling

Gerechtshof Den Haag is van oordeel dat de margeregeling van toepassing is, omdat bij de inkoop van klassieke auto´s voor een museumcollectie niet zonder meer vaststaat dat zij niet zullen worden doorverkocht.

 

Een bv exploiteert een automuseum waarin klassieke auto´s worden tentoongesteld. Een tweede bv koopt objecten voor de museumcollectie in en stelt deze ter beschikking aan de bv die het museum exploiteert.

 

Beide bv's maken deel uit van een fiscale eenheid voor de btw, waarvan de activiteiten in het bijzonder bestaan uit de handel in nieuwe en gebruikte auto's. Bij haar aangifte heeft de fiscale eenheid de inkopen van klassieke auto's die bestemd zijn voor het museum aangemerkt als marge-inkopen. Rechtbank Den Haag heeft echter beslist dat de fiscale eenheid niet aannemelijk maakt dat bij die inkopen door de tweede bv bv het oogmerk van wederverkoop aanwezig is. In geschil is onder andere of dit juist is.

 

Hof Den Haag is van oordeel dat de wederverkoop van de auto's weliswaar niet steeds op de voorgrond staat, doch dat het hier zonder meer niet gaat om auto's waarvan bij de aankoop bij voorbaat vaststaat dat die niet worden doorverkocht. De margeregeling is daarom correct toegepast.