19 september 2013

Inkomsten fiscaal transparante stichtingen terecht toegerekend aan bestuurder

NL Nieuws Inkomsten fiscaal transparante stichtingen terecht toegerekend aan bestuurder

Onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat een stichting fiscaal transparant is en dat de inkomsten van die stichting aan de bestuurder moeten worden toegerekend. De inspecteur heeft de IB-aangiften van de bestuurder dan ook terecht gecorrigeerd.

 

De stichting (A) is op het woonadres van de bestuurder gevestigd. Verder is de bestuurder voorzitter van een tweede stichting (B). De feitelijke activiteiten van stichting A bestaan uit de verhuur van kamers in de woning van de bestuurder, het verrichten van administratieve diensten voor andere stichtingen en het beheer van het PGB van de bestuurder. Stichting B exploiteert een café/ontmoetingsruimte. Naar aanleiding van een onderzoek corrigeert de inspecteur de IB-aangiften 2008 en 2009. De inspecteur stelt dat stichting A fiscaal transparant is.

 

Hij corrigeert de aangiften met € 29.400 aan huurinkomsten, € 2000 voor het verzorgen van administraties en € 5181 aan PGB.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Stichting A fiscaal transparant is en dat de inkomsten aan de bestuurder moeten worden toegerekend. Aangezien de huurinkomsten hoger zijn dan het bedrag van de kamerverhuurvrijstelling, moet de bestuurder het verhuurde deel van zijn woning tot zijn box 3-vermogen rekenen. Een en ander leidt echter niet tot enig belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Ten aanzien van het verzorgen van administraties stelt de rechtbank vast dat niet aannemelijk is dat stichting A daarmee inkomsten heeft gegenereerd. Verder is het PGB niet bij de bestuurder belastbaar. De rechtbank honoreert vervolgens nog wel het beroep van de inspecteur op interne compensatie. Volgens de rechtbank moet een deel van de inkomsten van stichting B namelijk aan de bestuurder worden toegerekend.