12 november 2013

In dienst nemen van jongere werklozen goedkoper door Premiekorting

NL Nieuws In dienst nemen van jongere werklozen goedkoper door Premiekorting

Vanaf 2014 kunt u voor het in dienst nemen van jongere uitkeringsgerechtigden een premiekorting toepassen. Staatssecretaris Weekers van Financiën publiceerde dit in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014.

 

Door de Premiekortingen heeft u een besparing van de loonkosten, omdat u van de door u te betalen Loonheffingen de korting mag aftrekken. De premiekorting zal gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een WW- (Werkloosheidswet) of bijstandsuitkering ontvangen.

 

De regeling is tijdelijk en is gericht op nieuwe banen en geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Als u in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, dan mag u de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar. In 2014 is er een overgangsregeling. Als u per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, kunt de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen. Als u in 2015 een jongere uit de doelgroep in dienst neemt dan kunt u in 2015, in 2016 en wellicht een deel van 2017 van de korting gebruik maken.

 

Premiekorting is maximaal € 7.000

Als voorwaarde geldt dat het moet gaan om een dienstverband van tenminste 32 uur per week. Bovendien moet de jongere een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft uw onderneming recht op € 1.750 premiekorting. Uw onderneming heeft daarna recht op € 3.500 premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van € 7.000 premiekorting in twee jaar.

 

Tip voor de praktijk: Gelet op de ingangsdatum van 1-1-2014 kan het dus verstandig zijn voor werkgevers om nu even te wachten met het aannemen van deze jongeren, als je weet dat vanaf 1-1-2014 er een bonus van 3500 euro per jaar in het verschiet ligt.