11 december 2013

In de media: Wet(svoorstel) compartimenteringsreserve

NL Nieuws In de media: Wet(svoorstel) compartimenteringsreserve

Bron: FORFAITAIR DECEMBER 2013, EDITIE 240

 

De Hoge Raad oordeelde recent dat het in de rechtspraak

ontwikkelde compartimenteringsleerstuk voor de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is bij sfeerovergang door wetswijziging. Hierop reageerde de staatssecretaris met het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op de vennootschopsbelasting in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)’. In een artikel in Forfaitair geven Almer de Beer en Geert de Jong van Grant Thornton hun visie op deze regeling. Doel is te bezien of het huidige wetsvoorstel een juiste invulling geeft van de compartimente ringsgedachte.

 

Download artikel