19 december 2013

In de media: Pensioenakkoord: netto opbouw over inkomen hoger dan 100.000 euro

NL Nieuws In de media: Pensioenakkoord: netto opbouw over inkomen hoger dan 100.000 euro

Bron: TaxLive.nl, Edzo Boven van Grant Thornton

 

De aftopping van de pensioenopbouw over inkomens hoger dan 100.000 euro is enigszins verzacht in het nieuwe pensioenakkoord tussen het kabinet en de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

 

In de oorspronkelijke pensioenplannen van het kabinet was er geen ruimte meer voor fiscaal vriendelijke opbouw van pensioen over inkomen hoger dan 100.000 euro. Het wetsvoorstel dat daarin voorzag, strandde echter 8 oktober in de Eerste Kamer. Daarna begon het kabinet besprekingen met oppositiepartijen over aanpassing van de voorstellen. Woensdag werd het bereikte akkoord gepubliceerd. Hoofdpunten zijn ten eerste de verlaging van het algemene opbouwpercentage naar 1,875 procent, ten tweede een aantal door DNB te handhaven waarborgen dat de pensioenpremies zullen dalen en ten derde een pensioenregeling voor zzp'ers.

 

Lees verder over op TaxLive.nl