18 juni 2014

In de media: ''Een experiment: laten we elkaar eens vertrouwen''

NL Nieuws In de media: ''Een experiment: laten we elkaar eens vertrouwen''

Bron: Het Financieele Dagblad

 

Uit de openbare verhoren van de parlementaire enquête woningcorporaties blijkt opnieuw en duidelijk: we hebben met z’n allen een klimaat van wantrouwen gecreëerd door glorie te verwachten van regels, nog meer regels, controle op de uitvoering van die regels, toezicht op die controle en onderzoek naar het falen van die regels, controle en het toezicht daarop.

Waar is de goede trouw en het elkaar daarop aanspreken gebleven?


Niemand wordt ’s morgens wakker, denkend ‘Hè, wat ga ik mij vandaag eens lekker aan de regels houden’. Regels zijn geen doel, ze stimuleren geen gedrag en slaan inventiviteit dood.
Daarom een voorstel. Laten we onze corporaties, accountants en banken de opdracht geven: ‘Laten jullie nou eens zelf zien hoe jullie maatschappelijk duurzaam kunnen excelleren, jullie bestaansrecht bewijzend’.

 

Geen vaste doelen, geen kritische succesfactoren, geen deadlines, geen financiële prikkels en enigszins de tijd om zich te bewijzen. Maar ook: geen vrijheid blijheid, er zijn randvoorwaarden. Falen mag, maar dan moet er ook van geleerd worden. Er zal altijd een wettelijk kader en bijbehorende rechtspraak zijn dat onze maatschappelijke kernwaarden bewaakt en grenzen stelt aan ons falen.


Vertrouwen is de motor van ons bestaan. Deze motor heeft voortdurend onderhoud nodig; schenk elkaar aandacht en spreek elkaar aan op wat goed gaat en wat wellicht nog beter kan.
Naïef? Normloos? Wellicht, maar wel een methode door middel waarvan in alle voorafgaande millennia gemeenschappen zich succesvol hebben ontwikkeld. Wij weten namelijk eigenlijk allemaal wel wat goed en fout is, daar is geen enquête voor nodig. Al die regels, procedures en toezichthouders zijn daarom helemaal niet nodig en het elkaar de maat nemen al helemaal niet.
 
Wij weten eigenlijk allemaal wel wat goed en fout is, daar is geen enquête voor nodig.

 

Door Peter Schimmel, partner Forensic & Investigation Services Grant Thornton.