20 januari 2014

In de media: 'Defiscaliseer pensioensparen en renteaftrek huis'

NL Nieuws In de media: 'Defiscaliseer pensioensparen en renteaftrek huis'

BRON: Consultancy.nl

 

Nederland loopt internationaal uit de pas op het gebied van pensioensparen en de hypotheek-renteaftrek. Voor de overheid is het ene dossier het toekomstige snoepje: toekomstige belastingheffing op al die pensioenuitkeringen. Maar het andere dossier is een budgettaire molensteen: nog 30 jaar lang moet huizenbezittend Nederland fiscaal gesubsidieerd worden.

 

De fiscale eigenwoningregeling is buitengewoon complex geworden. En bij ongewijzigd beleid gaan we nog 30 jaar lang in heuse nanostapjes langs uiterst complexe wegen proberen de fiscale hypotheekrenteaftrek in te perken. Een dramatisch pad waar we snel van af moeten.

 

Lees verder op Consultancy.nl