03 april 2014

Implementatie EU Richtlijn consumentenrechten. Webwinkelhouders opgepast!

NL Nieuws Implementatie EU Richtlijn consumentenrechten. Webwinkelhouders opgepast!

De Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten wordt per 13 juni 2014 in het Nederlandse consumentenrecht geïmplementeerd en treedt dan direct in werking. De richtlijn brengt onder andere wijzigingen met zich mee voor de ‘overeenkomst op afstand’. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als webwinkelhouder?

 

Overeenkomst op afstand
Onder een overeenkomst op afstand wordt verstaan: een overeenkomst die wordt gesloten via internet of per telefoon en ‘buiten verkoopruimten’ (bijvoorbeeld colportage).

 

Transparantie voor consument
U moet de totale prijs inclusief verzendkosten en eventuele toeslagen transparant maken voor de consument. Wanneer dit niet het geval is, hoeft de consument deze extra kosten niet te betalen. Ook mag u geen hogere betaalkosten (bijvoorbeeld creditcardkosten) vragen dan de daadwerkelijk door u gemaakte kosten.

 

Informatieplicht
U moet bij de bestelknop direct een duidelijk overzicht van de bestelling en de totale kosten vermelden en u moet de consument expliciet melden dat hij weet dat de bestelling een betalingsverplichting oplevert. Ook moet u de consument informeren over de duur van de overeenkomst en de voorwaarden waaronder de overeenkomst voor onbepaalde duur kan worden opgezegd. Wanneer u onvoldoende aan de informatieplicht voldoet, kan het zijn dat de consument niet is gebonden aan de bestelling.

 

Toestemming  extra product
U mag pas na uitdrukkelijk toestemming van de consument, door middel van een zelf aan te vinken vakje, extra producten ter verkoop aanbieden. Vooraf aangevinkte hokjes zijn verboden.

 

Bedenktijd
De consument krijgt 14 dagen de tijd om op afstand gesloten overeenkomsten (dus niet in de winkel) te herroepen en de overeenkomst te ontbinden. Dit was 7 of 8 dagen. U bent verplicht de consument te informeren over dit herroepingsrecht. Wanneer u verzuimt de consument te informeren, kan dit leiden tot een verlenging van de bedenktijd met 12 maanden! Op de consument rust de bewijslast dat hij zijn herroepingsrecht juist en tijdig heeft uitgeoefend.

 

Terugbetaling na ontbinding binnen 14 dagen
Maakt de consument gebruik van de bedenktijd, dan moet u alle van de consument ontvangen betalingen terugbetalen inclusief leveringskosten, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u de herroepingsverklaring heeft ontvangen. Op zijn beurt moet de consument binnen 14 dagen na de herroeping de goederen terugzenden.

 

Klantenservice
Bellen naar uw klantenservice mag voor consumenten niet duurder zijn dan het basistarief. Rekent u gesprekskosten per gesprek? Dan mag dit niet duurder zijn dan 1 euro per gesprek.

 

Algemene voorwaarden
Tot slot adviseren wij u de algemene voorwaarden van uw webshop te controleren: biedt u deze wel op een juiste wijze aan, aan de consument? Kunnen de voorwaarden uitgeprint worden of in ‘pdf-vorm’ worden opgeslagen? Wanneer u een geschil heeft met de consument, kan dit tot vervelende consequenties leiden. De algemene voorwaarden zijn immers niet van toepassing wanneer u deze niet op de juiste manier aanbiedt.