11 november 2013

Hof matigt gebruikelijk loon directeur van drie vennootschappen binnen één concern

NL Nieuws Hof matigt gebruikelijk loon directeur van drie vennootschappen binnen één concern

Onlangs oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van een dga dat in dit specifieke geval afgeweken moet worden van de hoofdregel dat de gebruikelijk loonregeling in concernsituaties toegepast moet worden per dienstbetrekking.

 

De zaak betrof een directeur en enig aandeelhouder van een beheervennootschap die alle aandelen houdt in twee dochtervennootschappen waarvan hij ook directeur is. De vennootschappen verrichten allerlei werkzaamheden op het gebied van vastgoed en hebben naast de dga geen ander personeel in dienst. Na een boekenonderzoek verhoogt de inspecteur het door de dga aangegeven inkomen omdat de dga geen gebruikelijk loon in aanmerking heeft genomen. In geschil is of dit terecht is.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat in dit geval afgeweken moet worden van de hoofdregel dat de gebruikelijk loonregeling in concernsituaties toegepast moet worden per dienstbetrekking. Het hof neemt hierbij in aanmerking de slechte financiële situatie van de vennootschappen, het feit dat de dga onmogelijk voor drie vennootschappen een voltijdsdienstbetrekking kan hebben vervuld en het feit dat de dga weliswaar opnamen in rekening-courant heeft gedaan bij de beheervennootschap, maar dat deze opnamen zijn geschied in creditstand. Het hof stelt het gebruikelijk loon vast op € 15.247 voor de beheervennootschap en € 38.118 (de WAZ-norm) voor een van de dochtervennootschappen. Voor de andere dochter is het loon nihil.