17 juli 2013

Hof: Gemeente handelde bij levering schoolgebouw als btw-ondernemer

NL Nieuws Hof: Gemeente handelde bij levering schoolgebouw als btw-ondernemer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat ten onrechte btw is nageheven, omdat de gemeente een economische activiteit verricht en het haar vrijstaat om de eigendom van een schoolgebouw over te dragen.

 

Een gemeente koopt een perceel grond voor 1 euro exclusief btw van een stichting, realiseert daarop een schoolgebouw en brengt de btw die op de bouw drukt in aftrek. De grond wordt vervolgens samen met het nieuwe schoolgebouw ten titel van een geldlening terugverkocht aan de stichting. In geschil is of de btw op de bouw terecht is nageheven.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat dit niet het geval is. De levering van het schoolgebouw is een economische activiteit, omdat een vergoeding is bedongen en ontvangen ook al is die lager dan de kostprijs. De gemeente handelt niet in haar hoedanigheid van overheid, maar als ondernemer. Misbruik van recht is niet aan de orde, omdat het schoolgebouw een door de gemeente bekostigde voorziening is en het aan de gemeente vrij staat om de eigendom van het schoolgebouw over te dragen aan de stichting die het openbaar onderwijs in stand houdt.