01 juli 2013

Herleving willekeurige afschrijving tot 50%

NL Nieuws Herleving willekeurige afschrijving tot 50%

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen (fiscaal) afschrijven. Op deze wijze kunnen ondernemers een liquiditeitsvoordeel behalen.

 

De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving was tijdelijk stopgezet, maar treedt nu weer per 1 juli 2013 in werking en loopt tot eind dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als ondernemers die inkomstenbelasting betalen, kunnen een beroep doen op deze faciliteit.

 

Bedrijfsinvesteringen die vanaf 1 juli 2013 worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Een ondernemer kan in het eerste jaar zelf bepalen hoeveel van de investering wordt afgetrokken van de belasting. Voorwaarde is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen.