18 juni 2013

Heffingsrente gematigd door overnamefout Belastingdienst

NL Nieuws Heffingsrente gematigd door overnamefout Belastingdienst

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden door bij het opleggen van de voorlopige aanslag de gegevens uit de papieren aangifte van een belastingplichtige niet correct over te nemen. Het renteverlies dat optreedt als gevolg van deze fout komt voor rekening en risico van de inspecteur.

De belastingplichtige doet op papier aangifte IB/PVV over het jaar 2009. Door overnamefouten ontvangt de belastingplichtige onterecht een teruggaaf van € 3769 inclusief € 146 heffingsrente. De definitieve aanslag is wel juist en leidt tot een te betalen bedrag van € 8479 inclusief € 585 aan heffingsrente. In geschil is of de heffingsrente juist is berekend.


Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden door bij het opleggen van de voorlopige aanslag de gegevens uit de papieren aangifte van de belastingplichtige niet correct over te nemen. Het renteverlies dat optreedt als gevolg van deze fout dient daarom voor rekening en risico van de inspecteur te komen. Hieraan doet niet af dat de belastingplichtige na ontvangst van de voorlopige aanslag heeft nagelaten de inspecteur te wijzen op de gemaakte fout. De rechtbank oordeelt dat aan de belastingplichtige niet meer heffingsrente in rekening mag worden gebracht dan hij verschuldigd zou zijn indien de voorlopige aanslag in overeenstemming met de aangifte zou zijn opgelegd. Het beroep van de belastingplichtige is gegrond.