16 april 2014

Grant Thornton presenteert IFRS Top 20 Tracker 2014

NL Nieuws Grant Thornton presenteert IFRS Top 20 Tracker 2014

Grant Thornton presenteert vandaag de ‘IFRS Top 20 Tracker’. Deze publicatie biedt cfo's hulp bij het signaleren en oplossen van waarderings- en toelichtingsissues bij het opstellen van de IFRS jaarrekening. Volgens Grant Thornton zijn de meeste (waarderings)issues ook relevant voor MKB-organisaties, die hun jaarrekening onder NL-GAAP opstellen.

De IFRS Top 20 Tracker editie 2014 is samengesteld op basis van ervaringen van klanten die hun jaarrekening opstellen volgens International Financial Reporting Standards (IFRS).

Thema's die net als vorig jaar in de ‘de Top 20’ van issues voorkomen, zijn:

 

  • Presentatie-issues. Denk daarbij aan de behoefte aan consistentie tussen het jaarverslag (management commentary) en de jaarrekening, maar ook aan het verminderen van lastendruk op het gebied van toelichtingsvereisten;

  • Specifieke aandachtspunten van toezichthouders, waaronder continuïteits-issues, impairment en segmentatie;

  • Complexe waarderingsgebieden, waaronder belastingen, business combinaties en hedge accounting;

  • Nieuwe standaarden die effectief geworden zijn, waaronder pensioenen, consolidatiestandaarden en fair value-waarderingen;

  • Veranderingen op verslaggevingsgebied, inclusief revenue recognition.


Economische onzekerheid, en de impact die dit voor organisaties met zich meebrengt, is ook dit jaar het grootste issue. Dit heeft ook zijn weerslag op de jaarrekening. Een ander thema dat in de IFRS Top 20 Tracker wordt uitgelicht, is de (gewenste) consistentie tussen het jaarverslag en de jaarrekening en het verminderen van toelichtingsvereisten. Dit laatste is van grote invloed op de lastendruk.

 

Marcel Welsink, bestuurslid bij Grant Thornton, zegt hierover:
"Grant Thornton is voorstander van transparantie naar stakeholders, maar pleit tegelijkertijd voor een verlaging van de forse, administratieve druk op het gebied van toelichtingsvereisten. Een toelichting is geen doel op zich, maar moet relevant zijn en bijdragen aan het vergroten van begrip omtrent de keuzes die bestuur en management hebben gemaakt. Het is belangrijk dat wij hier kritisch naar blijven kijken."

 

In de publicatie worden issues in enkele belangrijke standaarden beschreven, waaronder ‘business combinations’, ‘impairment’ en ‘hedge accounting’. Daarnaast worden recente en toekomstige veranderingen op verslaggevingsgebied beschreven, zoals de nieuwe standaarden IFRS 9-13.

 

Lees hier het IFRS Top 20 Tracker 2014 Report.