28 oktober 2013

Grant Thornton opent internetportaal voor ANBI’s

NL Nieuws Grant Thornton opent internetportaal voor ANBI’s

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Een belangrijke voorwaarde voor een ANBI-status is dat de instelling jaarlijks een aantal gegevens via een internetsite openbaar moet maken. Om goede doelen te faciliteren én te begeleiden bij deze verplichting heeft accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton per direct een internetportaal geopend.


ANBI’s met een verplichting kunnen via gt.nl een persoonlijke pagina laten aanmaken. Grant Thornton draagt zorg voor de publicatie van de juiste gegevens op de eigen pagina en de aanvraag van een persoonlijke URL. Op de website van de Belastingdienst wordt de persoonlijke ANBI URL vermeldt. Deze URL wordt doorgelinkt naar de webpagina van de ANBI op gt.nl.


Nieuwe fiscale regels voor ANBI’s
Dit jaar werd bekend dat ANBI’s per 2014 aan nieuwe fiscale regels moeten voldoen. Een nieuwe voorwaarde voor de ANBI is dat de instelling jaarlijks diverse gegevens via een internetsite openbaar moet maken. Hiermee wil de overheid de transparantie in de goede doelen-sector verder versterken. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan ertoe leiden dat de ANBI-status wordt ingetrokken of geweigerd.

 

Op de internetsite dienen de volgende gegevens van de ANBI te staan:

 

  • Naam van de ANBI
  • Beleidsplan
  • Samenstelling en namen van bestuur (tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico)
  • Doelstellingen van de ANBI
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Beloningsbeleid
  • Financiële verantwoording
  • Het RSIN of het fiscaal nummer
  • Contactgegevens