12 maart 2013

Grant Thornton levert bijdrage aan praktijkkennis studenten Erasmus Universiteit.

NL Nieuws Grant Thornton levert bijdrage aan praktijkkennis studenten Erasmus Universiteit.

Accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton heeft op 6 maart 2013 een inhoudelijke bijdrage verzorgd voor het Tax Jurisprudence Program van studievereniging Christiaanse Taxateur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit programma is dé activiteit voor de excellente fiscale student van deze fiscale studieverenging. Door het delen van ervaringen uit de praktijk hebben deze studenten een beter beeld kunnen vormen van fiscale kwesties die een ondernemer in het algemeen en meer in het bijzonder de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) kunnen raken.

 

Op basis van cv-selectie kunnen studenten fiscaal recht of fiscale economie deelnemen aan het Tax Jurisprudentie Program. In acht sessies wordt dieper ingegaan op de analyse van fiscale jurisprudentie en daarnaast leveren de studenten een actieve bijdrage aan een fictieve rechtbank. Grant Thornton vindt het belangrijk om vanuit de praktijk de studenten meer inzicht te geven in de fiscale jurisprudentie en de behandeling daarvan.

 

Sebo Havinga, partner fiscaal en Ronald Spoor, senior belastingadviseur van Grant Thornton zijn in deze sessie dieper ingegaan op vermogensetikettering en foutenleer. Dit is een fiscale kwestie die de ondernemer kan raken en inhoudt dat er bepaald moet worden of goederen en vastgoed als zakelijk of privé worden aangemerkt. Vanuit de expertise van Grant Thornton op dit gebied hebben ze de fiscalisten van de toekomst hierin gedoceerd. Door in rollenspellen een rechtbank te simuleren en door discussies aan te wakkeren hebben de studenten op een interactieve wijze een beter beeld gekregen van de praktijk van vermogensetikettering. Grant Thornton heeft met veel plezier een bijdrage geleverd aan de voorbereiding op het werkveld van deze toekomstige fiscalisten.