05 augustus 2013

Grant Thornton benoemt Commissie Publiek Belang

NL Nieuws Grant Thornton benoemt Commissie Publiek Belang

Met ingang van 1 juli 2013 heeft accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton een Commissie Publiek Belang ingesteld. Deze commissie is benoemd om het publieke belang binnen de organisatie te waarborgen en vloeit voort uit de Code Accountantsorganisaties.

 

Dr. Lizzy Doorewaard en Drs. Paul Baart treden als externe leden toe tot de Commissie Publiek Belang. Wim van Es RA, partner bij Grant Thornton, is tot voorzitter van de commissie benoemd. Taken waar de commissie zich op richt, zijn onder meer de beoordeling van het kwaliteitsbeheersingsysteem, bestuurlijke besluitvorming, het beloningsbeleid, risicomanagement en het versterken van de dialoog met interne en externe stakeholders.


Frank Ponsioen, bestuursvoorzitter van Grant Thornton, zegt hierover: "Wij zijn verheugd dat Lizzy Doorewaard en Paul Baart tot onze Commissie Publiek Belang toetreden en kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Beiden hebben jarenlange maatschappelijke én bestuurlijke ervaring en zijn als geen ander in staat toe te zien op de borging van het publieke belang in onze organisatie."

 

Organisatie binnen Grant Thornton

De Commissie Publiek Belang fungeert als onderdeel van de Ledenraad van Grant Thornton, het toezichthoudende orgaan binnen de organisatie. Om haar specifieke rol goed te kunnen vervullen, komt de commissie minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Bevindingen worden mondeling gerapporteerd aan zowel de Ledenraad, het bestuur en de Ledenvergadering. Ook zal de commissie regelmatig over haar bevindingen rapporteren, onder meer via het (jaarlijks terugkerende) transparantieverslag van Grant Thornton.

 

Implementatie Code Accountantsorganisaties

Grant Thornton tekende in juni 2012 samen met 10 andere accountants- en adviesorganisaties een ‘Code Accountantsorganisaties’. Deze code voor organisaties met een OOB-vergunning komt voort uit het Plan van Aanpak van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), dat werd opgesteld na (maatschappelijke) kritiek op het accountantsberoep.


De instelling van de Commissie Publiek Belang is een belangrijk element uit deze code. Deze groep van (externe) toezichthouders ziet toe op de wijze waarop Grant Thornton het publieke belang in haar bedrijfsvoering waarborgt. Daarmee verwijst de organisatie naar de betrouwbaarheid van haar accountantsverklaringen, die in het belang van stakeholders de hoogst mogelijke zekerheid dienen te geven over de juistheid van die informatie. Recent voerde Grant Thornton al een reeks maatregelen door in haar organisatie om de kwaliteit van haar controlewerkzaamheden verder te versterken. Voorbeelden daarvan zijn: aanscherping van de interne kwaliteitstoetsingen en concentratie van werkzaamheden bij gespecialiseerde accountants.

 

Over de externe leden van de Commissie Publiek Belang

 

Lizzy Doorewaard

Dr. M.E.M. (Lizzy) Doorewaard is als ‘Non-executive Board Member’ actief bij onder andere MVO Nederland en S’Heeren Loo. Tevens is zij lid van het curatorium van VNO-NCW. Daarvoor werkte zij jarenlang als algemeen directeur bij trainingsbureau en conferentielandgoed SBI, partner bij Twynstra-Gudde en onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Ze is gespecialiseerd in governance, financiën en corporate social responsibility.

 

Paul Baart
Drs. P.R. (Paul) Baart is actief als bestuurslid van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en Raad-plaatsvervanger in de Ondernemingskamer. Hij werkte jarenlang als partner bij PwC en accountant voor diverse beursfondsen. Daarnaast trad hij op als onder meer lid van de Raad van Toezicht van Universiteit Nyenrode, voorzitter van het Koninklijk NIVRA, voorzitter van de Raad van Bestuur van Price Waterhouse Nederland en lid van de Raad van de Jaarverslaggeving.