20 september 2013

Goedkeuringswetvoorstel belastingverdrag met China naar Tweede Kamer

NL Nieuws Goedkeuringswetvoorstel belastingverdrag met China naar Tweede Kamer

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Weekers van Financiën hebben het goedkeuringswetsvoorstel bij het belastingverdrag met China ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Het verdrag geeft regels die aanwijzen welke staat bevoegd is om belasting te heffen van het inkomen van inwoners van één of beider staten. Dit om dubbele belasting te voorkomen. Daarnaast regelt het verdrag de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens.

De meest wezenlijke wijzigingen ten opzichte van het huidige verdrag met China betreffen onder andere de duur van activiteiten relevant voor het constateren van een vaste inrichting bij constructiewerkzaamheden, het opnemen van een 5% tarief voor bronbelasting op deelnemingsdividenden, specifiekere bepalingen over vervreemdingswinsten met betrekking tot aandelen en een heffingsrecht voor de bronstaat voor particuliere pensioenen. De tax sparing credit uit het huidige verdrag is vervallen.