26 november 2013

Global Dynamism Index: dynamiek in Aziatische economieën neemt verder toe

NL Nieuws Global Dynamism Index: dynamiek in Aziatische economieën neemt verder toe

Bent u internationaal actief? Overweegt u de stap naar het buitenland? De Global Dynamism Index van Grant Thornton biedt ondernemers diepgaand inzicht in de verschillende economische klimaten wereldwijd én de mogelijkheid om vergelijkingen tussen landen te trekken.


De Global Dynamism Index (GDI) is een jaarlijks onderzoek van Grant Thornton International Ltd naar wereldwijde groei en dynamiek. De GDI vormt een ranglijst van 60 van de grootste economieën op basis van 22 indicatoren van dynamiek binnen 5 gebieden: het vestigingsklimaat, wetenschap & technologie, menselijk kapitaal en arbeid, economische groei en het financiële klimaat van een land. Dynamiek verwijst naar ‘economische veranderingen’ die waarschijnlijk tot een snellere toekomstige groei leiden. Daarmee biedt de GDI ondernemers diepgaand inzicht in de verschillende economische klimaten en de mogelijkheid om - via een online tool - vergelijkingen tussen landen te trekken.


Belangrijkste conclusies GDI

  • Australië, Chili en China staan bovenaan de index van meest ‘dynamische economieën’. Dat betekent volgens de onderzoekers dat de veranderingen elkaar snel opvolgen en ondernemers in deze landen een ‘goede voedingsbodem’ voor toekomstige groei zullen vinden.

  • Een andere conclusie uit de GDI betreft de machtsverschuiving naar Azië. De Filipijnen, China, Venezuela, Canada, Maleisië en Japan zijn dit jaar allemaal gestegen op de ranglijst. Het feit dat vier van deze economieën zich in de Aziatisch-Pacifische regio bevinden toont volgens de onderzoekers aan dat de macht verder van het westen naar het oosten verschuift.
  • Met name China is de afgelopen twaalf maanden (nog) aantrekkelijker geworden om zaken te doen. Verhoogde overheidsuitgaven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, IT en een hogere arbeidsproductiviteit dragen hier sterk aan bij. Daarmee neemt China steeds meer afstand van de BRIC-landen (Rusland, India en Brazilië), die in diezelfde periode zijn gedaald in de ranking en te maken hebben met ‘grote uitdagingen’.
  • Nederland heeft een van de beste vestigingsklimaten ter wereld. Ons land staat (net als in 2012) op een 4e plaats, direct achter Ierland, Canada en Zweden.
  • Nederland neemt op de totale index een 38e positie in, ten opzichte van een 21e positie in 2012. Deze daling op de ranking is volgens de onderzoeker te wijten aan de afnemende arbeidsproductiviteit en de krimp van het Bruto Binnenlands Product. Dit duidt er volgens de onderzoekers op dat het (totale) economische klimaat in andere landen sneller is verbeterd, niet dat het zakelijk klimaat van ons land fors verslechterd is. 


 

Maak zelf een landenanalyse
Als ondernemer kunt u ook zelf vergelijkingen trekken tussen de 60 grootste economieën of landen-analyses maken. Ga daarvoor naar www.gt.nl/gdi of www.globaldynamismindex.com.