04 juli 2013

Gereden kilometers vanaf vakantieadres zijn soms toch zakelijk

NL Nieuws Gereden kilometers vanaf vakantieadres zijn soms toch zakelijk

Rijdt een werknemer met een auto van de zaak vanaf zijn vakantieadres naar een klant dan kunnen deze kilometers als zakelijk worden aangemerkt. Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag in een soortgelijk geval bepaald dat er geen bijtelling voor het privégebruik van de auto betaald hoefde te worden.

 

In deze casus had een werknemer een auto van de zaak ter beschikking. De werknemer gebruikte deze auto alleen zakelijk en had daarom ook een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ hiervoor aangevraagd en gekregen. De werknemer blijft per jaar onder de 500 privékilometers. Vanuit het vakantieadres werd een afspraak gemaakt met een zakenrelatie. Hij vroeg een vriend om zijn auto die nog thuis stond naar het vakantieadres brengen. Vanuit het vakantieadres reed de werknemer naar de zakelijke relatie. Bij een controle van de rittenadministratie merkte de inspecteur de gehele rit vanaf zijn woonadres naar het vakantieadres en naar de zakelijke relatie aan als privérit, waardoor de werknemer boven de 500 kilometer terecht kwam. De werknemer was het hier niet mee eens.

 

Het gerechtshof heeft bepaald dat de reis vanuit zijn woonadres naar het vakantieadres verbonden was met de zakenafspraak en dus zakelijk is. Ook de reis van het vakantieadres naar de zakenrelatie is zakelijk. Alleen de terugreis van het vakantieadres naar het woonadres werd aangemerkt als privérit. Hierdoor bleef het aantal privékilometers van dat betreffende jaar steken onder de 500 kilometer en was de naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd.

 

Bovenstaand voorbeeld geeft maar weer aan dat niet alle kilometers per definitie privé of zakelijk zijn. Maakt uw werknemer gebruik van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’, dan moet hij er wel voor zorgen dat hij echt onder de 500 privékilometers per jaar blijft. U als werkgever moet een geldige verklaring in de administratie hebben. U bent dan gevrijwaard, mocht de werknemer de privékilometers niet goed kunnen aantonen.

 

Heeft u vragen over het privégebruik van een auto van de zaak, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.