09 juli 2013

Gemeente Kapelle tekent als eerste OZB-belofte MKB-Nederland

NL Nieuws Gemeente Kapelle tekent als eerste OZB-belofte MKB-Nederland

De gemeente Kapelle (Zeeland) is de eerste gemeente die belooft de OZB-tarieven voor ondernemers niet te verhogen. MKB-Nederland riep eind juni alle gemeenten op een toezegging te ondertekenen de OZB voor ondernemers niet te verhogen.

‘De Zeeuwse gemeente Kapelle geeft als eerste gehoor aan deze oproep. Deze afspraak tussen MKB-Nederland en de gemeente Kapelle is een belangrijk signaal naar het lokale bedrijfsleven,' aldus MKB-Nederland. ‘Helaas zijn er nog te veel gemeenten die het belang van het mkb onvoldoende onderkennen en de OZB buitenproportioneel laten stijgen. MKB-Nederland pleit dan ook voor een micronorm waarin gemeenten de OZB-opbrengsten maximaal verhogen met het percentage van de inflatie. Een micronorm dwingt gemeenten zich op individueel niveau te houden aan gemaakte afspraken. De huidige macronorm (landelijke afspraak voor alle gemeenten samen) heeft dat dwingende karakter niet en wordt door meerdere gemeenten niet serieus genomen.'