07 februari 2014

Gelijke rechten seizoenswerkers van buiten EU

NL Nieuws Gelijke rechten seizoenswerkers van buiten EU

Seizoenswerkers uit niet-EU-landen krijgen dezelfde rechten als hun EU-collega's. Daar stemde het Europees Parlement woensdag mee in. De werk- en leefomstandigheden van de seizoensarbeiders worden aangepakt.

 

Op het gebied van salaris, werktijden en vakanties krijgen de seizoenswerkers uit bijvoorbeeld Afrika dezelfde rechten als EU-burgers. Ook mogen ze lid worden van een vakbond en krijgen ze toegang tot sociale zekerheid en pensioenen.

Naar schatting werken jaarlijks meer dan 100.000 seizoenarbeiders van buiten de unie in Europa in sectoren als de landbouw en het toerisme.