19 maart 2013

Geen partnervrijstelling erfbelasting voor inwonende zoon

NL Nieuws Geen partnervrijstelling erfbelasting voor inwonende zoon

Een inwonende zoon heeft bij het overlijden van moeder geen recht op de partnervrijstelling van de Successiewet, omdat hij geen mantelzorgcompliment heeft ontvangen. 'Geen ongelijke behandeling' zo stelt de rechter bij Hof Den Haag.

 

De zoon woont bij zijn moeder en verzorgt haar ook. Als de moeder in 2010 overlijdt, doet de zoon bij de aangifte voor de erfbelasting een beroep op toepassing van de partnervrijstelling. De inspecteur past de partnervrijstelling echter niet toe. De zoon is een bloedverwant in de rechte lijn van de moeder. Daarom heeft de zoon alleen recht op de partnervrijstelling als hij een mantelzorgcompliment heeft ontvangen van zijn moeder. Omdat de zoon geen mantelzorgcompliment heeft ontvangen, voldoet hij volgens de inspecteur niet aan de voorwaarden.

Rechtbank en Hof Den Haag stellen de inspecteur in het gelijk. De zoon voldoet niet aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de partnervrijstelling. Van een ongelijke behandeling is geen sprake. Het staat de wetgever vrij om, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid, voorwaarden te stellen. De wetgever heeft daarbij een grote mate van beleidsvrijheid.

 

Partnervrijstelling

 

Over al wat krachtens erfrecht wordt verkregen moet in beginsel erfbelasting worden betaald. Voor partners geldt een hoge vrijstelling van € 616.880 (bedrag 2013). Deze vrijstelling geldt voor gehuwden, geregistreerde partners en, onder voorwaarden, voor samenwoners. Bloedverwanten in de rechte lijn kunnen niet elkaars partner zijn. Hierop bestaat voor de relatie ouder – kind echter een belangrijke uitzondering.

Een ouder en een kind kunnen voor de erfbelasting als partners worden aangemerkt als zij aan de voorwaarden van 'samenwoners' voldoen én als de ouder of het kind een mantelzorgcompliment heeft ontvangen van de ander. Een mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd bij de SVB en bedraagt in 2013 € 200.

Het verlenen van een mantelzorgcompliment kan dus fiscaal voordelig zijn. De zoon uit bovenstaande casus heeft zonder mantelzorgcompliment recht op een vrijstelling van erfbelasting van € 19.535 (bedrag 2013). Met mantelzorgcompliment, en ervan uitgaande dat hij ook aan de overige voorwaarden voldoet, zou hij recht hebben op een vrijstelling van € 616.880 (bedrag 2013).