07 maart 2014

Geen oplossing voorzieningenrechter voor VAR-problemen in zorg

NL Nieuws Geen oplossing voorzieningenrechter voor VAR-problemen in zorg

De voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nederland ziet geen reden om bij wijze van voorlopige voorziening een verzorgende in de AWBZ-thuiszorg alsnog een VAR-winst uit onderneming toe te kennen.

 

Een vrouw is werkzaam in de thuiszorg. Naast haar werkzaamheden in loondienst werkt zij in 2013 buiten loondienst voor een viertal AWBZ-bemiddelingskantoren. Voor het jaar 2013 beschikt zij over een VAR-winst uit onderneming. Nadat de inspecteur voor het jaar 2014 een VAR-loon heeft toegekend, slaagt de thuiszorgmedewerkster er niet meer in om als zelfstandige opdrachten in de zorg te verwerven. Zij verzoekt de voorzieningenrechter om haar alsnog een VAR-winst uit onderneming toe te kennen voor 2014.

De rechter ziet echter geen reden om bij wijze van voorlopige voorziening de verzorgende alsnog een VAR-winst uit onderneming toe te kennen. Nu zij ook in 2014 in loondienst werkzaamheden in de zorg verricht, acht de rechtbank het bestaan van een financiële noodsituatie bij haar niet aannemelijk. Mocht dit wel het geval zijn, dan worden deze financiële problemen niet veroorzaakt door de VAR-loon van de vrouw, maar door het risicomijdend gedrag van de bemiddelingskantoren in de zorg, aldus de rechtbank die het verzoek van de thuiszorgmedewerkster om een voorlopige voorziening afwijst.