08 april 2013

Geen loon dus geen dienstbetrekking voor werkers geloofsgemeenschap

NL Nieuws Geen loon dus geen dienstbetrekking voor werkers geloofsgemeenschap

Gerechtshof Arnhem heeft beslist dat de leden van een geloofsgemeenschap niet in een dienstbetrekking staan tot die gemeenschap omdat er geen loon is overeengekomen. Het hof vernietigt de aan de geloofsgemeenschap opgelegde naheffingsaanslagen LB.

 

Een stichting maakt deel uit van een christelijke geloofsgemeenschap en werft geld voor die geloofsgemeenschap. De activiteiten van de stichting bestaan vooral uit laaggeschoold werk waaronder winkelinrichting en schoonmaakwerk. De opdrachtgevers betalen de stichting voor het werk op basis van een vooraf bepaalde totaalprijs of op basis van het aantal werkelijk gewerkte uren tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Het werk wordt feitelijk gedaan door vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap. Zij ontvangen een vrijwilligerspas met een verklaring dat zij afstand doen van aanspraak op loon. De inspecteur is van mening dat er sprake is van een dienstbetrekking en legt de stichting een naheffingsaanslag LB op, die de stichting voor de rechtbank tevergeefs bestrijdt.

 

Hof Arnhem oordeelt anders. Het hof oordeelt dat tussen de stichting en de werkers niet is overeengekomen dat de stichting enige vergoeding voor de arbeid aan hen is verschuldigd en dat de stichting daadwerkelijk ook nooit een vergoeding betaalt. Dat de werkers arbeid met een economische waarde verrichten en dat een derde voor die arbeid ook daadwerkelijk aan de stichting betaalt, betekent niet dat de stichting zich tegenover de werkers heeft verplicht een vergoeding voor die arbeid te betalen, aldus het hof. Niet van belang is dat de werkers zich bewust zijn van de waarde van hun arbeid, maar toch geen beloning bedingen omdat zij de stichting willen bevoordelen. De werkers zien af van een aanspraak op loon en niet, zoals de inspecteur het kennelijk ziet, van loon waarop zij aanspraak kunnen maken. Nu geen loon is overeengekomen, is er geen sprake van een dienstbetrekking. Het hof vernietigt de naheffingsaanslag en verklaart het beroep van de stichting gegrond.