06 september 2013

Geen fiscale vooruitwenteling van in 2008 gedane lijfrentestorting naar 2009

NL Nieuws Geen fiscale vooruitwenteling van in 2008 gedane lijfrentestorting naar 2009

Onlangs oordeelde Gerechtshof Den Bosch dat een in 2008 gedane storting op een lijfrentespaarrekening die in 2008 niet volledig in aftrek is gebracht, niet in 2009 fiscaal in aanmerking kan worden genomen.

Een man stort eind 2008 € 30.000 op een lijfrentespaarrekening en brengt dit bedrag in zijn aangifte IB/PVV 2008 in mindering op zijn inkomen. De inspecteur accepteert slechts een bedrag van € 7.187 aan aftrek. De man maakt bezwaar tegen de aanslag IB/PVV 2009. In zijn bezwaarschrift verzoekt hij alsnog een deel van het eind 2008 betaalde bedrag in aanmerking te nemen als aftrekbare lijfrentestorting. De inspecteur wijst het bezwaar af. Rechtbank Breda verklaart vervolgens het beroep van de man ongegrond. In geschil is de uitspraak van de rechtbank.

Hof Den Bosch oordeelt dat de inspecteur de geclaimde aftrek over 2009 van de storting in 2008 op de lijfrentespaarrekening terecht heeft afgewezen. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.