21 mei 2013

Geen btw-vrijstelling voor aanvragen kinderopvangtoeslagen

NL Nieuws Geen btw-vrijstelling voor aanvragen kinderopvangtoeslagen

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat een bv niet heeft voldaan aan de criteria die gelden voor de btw-vrijstelling voor kinderopvang. Volgens het hof maakt de bv namelijk niet aannemelijk dat ze diensten op het gebied van kinderopvang heeft verricht.

 

De bv houdt zich bezig met werkzaamheden die verband houden met het aanvragen van kinderopvangtoeslag (KOT). Hierbij ontvangt de bv de aangevraagde toeslagen en maakt ze vervolgens over aan de rechthebbenden onder inhouding van € 0,97 per opvanguur. In haar btw-aangiften geeft de bv geen btw aan voor de door haar ontvangen provisie. Naar aanleiding van een door de FIOD ingesteld onderzoek, legt de inspecteur een naheffingsaanslag aan de bv op. De bv stelt echter dat de btw-vrijstelling van art. 11, eerste lid, onderdeel w, Wet OB van toepassing is.

Rechtbank Arnhem oordeelt dat de bv geen recht heeft op toepassing van de btw-vrijstelling voor kinderopvang. Volgens de rechtbank houdt de bv zich namelijk niet daadwerkelijk bezig met kinderopvang. Verder heeft de bv ook niet als bemiddelaar opgetreden tussen vraagouders en gastouders. De rechtbank laat de naheffingsaanslag in stand.

 

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat de bv niet heeft voldaan aan de criteria die gelden voor de btw-vrijstelling voor kinderopvang. Het hof stelt hierbij onder andere vast dat de bv weliswaar gastouders heeft bezocht, maar daar volgt niet uit dat zij bij de gastouders een risico-inventarisatie heeft uitgevoerd dan wel dat met de ouders meer is besproken dan de financiële aspecten van de KOT. Ook maakt de bv volgens het hof niet aannemelijk dat zij onderwijs heeft gegeven aan de gastouders. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.