28 oktober 2013

Geen btw meer over BIG-gekwalificeerde verpleegdiensten!

NL Nieuws Geen btw meer over BIG-gekwalificeerde verpleegdiensten!

Volgens de Belastingdienst is een BIG-gekwalificeerde verpleegkundige, die zich als zelfstandig ondernemer (zzp’er) aan een ziekenhuis ter beschikking stelt, btw verschuldigd. Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat dit niet zo is, en dat de verpleegdienst is vrijgesteld van btw.  Bent u zo’n zzp’r dan betekent dit dat u voortaan geen btw meer hoeft af te dragen aan de Belastingdienst én dat u misschien na bezwaar tegen de reeds betaalde btw, nog btw terugkrijgt.


Achtergrond
Toepassing van de medische btw vrijstelling leidt in de praktijk vaak tot verschil van mening met de Belastingdienst. Vooral in situaties waarin de vraag aan de orde is of sprake is van vrijgestelde medische verzorging dan wel btw belaste terbeschikkingstelling van personeel. Onlangs heeft de Hoge Raad een voor de dagelijkse praktijk belangrijk arrest gewezen. In de zaak van een BIG-gekwalificeerde verpleegkundige, die zich als zelfstandig ondernemer (zzp’er) aan een ziekenhuis ter beschikking stelde, oordeelde de Hoge Raad dat de vergoeding voor die werkzaamheden vrijgesteld is van btw. Deze zzp’er verrichtte anesthesiewerkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. Volgens de Hoge Raad kunnen de prestaties van een zzp’er niet worden geduid als uitleen van personeel en daarom niet worden vergeleken met de diensten door een uitzendbureau. Of dit ook voor andere rechtsvormen geldt, is nog de vraag. Hierover wordt later dit jaar een beslissing van de Hoge Raad verwacht. Goed nieuws dus voor een groot aantal zzp’ers!


Wat kunt u doen?
Heeft u btw ten onrechte btw betaald aan de Belastingdienst, dan is ons advies in ieder geval bezwaar te maken tegen uw aangiften. Dit moet in de regel binnen zes weken na betaling of datum teruggaafbeschikking. Hoewel deze jurisprudentie geen terugwerkende kracht heeft, is ons advies ook bezwaar te maken voor betalingen en teruggaven tot maximaal vijf jaar terug. De Belastingdienst mag tot vijf jaar terug ambtshalve aan uw bezwaar tegemoetkomen. Het is niet zeker of de Belastingdienst dat zal doen, en u kunt daartegen geen beroep aantekenen, maar niet geschoten is altijd mis.


Dit heeft alleen zin als u de btw niet separaat heeft berekend aan uw opdrachtgever. Veel zzp’ers hebben namelijk de btw voor eigen rekening genomen (niet op factuur in rekening gebracht ), omdat aanpassing van de overeenkomst met bijv. een ziekenhuis niet mogelijk was.


In andere situaties waarin u twijfelt of u op uw prestaties ook de medische vrijstelling  kunt toepassen ,, bijvoorbeeld bij andere rechtsvormen, adviseren wij om in afwachting van het arrest van de Hoge Raad – ter behoud van rechten – bezwaar aan te tekenen tegen de ingediende aangiften omzetbelasting tot maximaal vijf jaar terug.