10 april 2013

Geen boete omdat DGA alles deed om belastingadviseur tijdig aangifte te laten doen

NL Nieuws Geen boete omdat DGA alles deed om belastingadviseur tijdig aangifte te laten doen

Gerechtshof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een boete die was opgelegd wegens het te laat indienen van de aangifte vennootschapsbelasting vernietigd dient te worden. Volgens het hof had de DGA er alles aan gedaan om de gemachtigde van zijn bv ertoe te bewegen om tijdig aangifte te doen. De boete vervalt door afwezigheid van alle schuld.

 

De bv is het niet eens met de verzuimboete van € 2460 die de Belastingdienst haar heeft opgelegd voor het niet tijdig doen van aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2009. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de boete terecht is maar ziet in het voorbeeldige aangiftegedrag van de DGA in het verleden (toen het bedrijf werd gedreven in de vorm van eenmanszaak) wel reden voor matiging van de boete naar € 1230.

 

Hof Den Haag oordeelt dat de DGA er alles aan heeft gedaan om de gemachtigde van de bv ertoe te bewegen om tijdig aangifte te doen. Uit e-mailverkeer tussen de DGA en de gemachtigde direct na de ontvangst van de aanmaning blijkt dat de DGA onaangenaam verrast was door de aanmaning, haar gemachtigde hierop heeft aangesproken onder herinnering aan een eerdere toezegging de aangifte gereed te maken, wederom van haar gemachtigde de toezegging kreeg de aangifte binnen een week in concept gereed te maken en in afwachting verbleef van toezending van het concept.

 

Desgevraagd heeft de gemachtigde ter zitting verklaard zich niet meer te kunnen herinneren of de DGA hem in het zicht van het verstrijken van de in de aanmaning gegeven termijn nog heeft gerappelleerd, maar dit wel waarschijnlijk te achten. De ter zitting door de gemachtigde gegeven karakterschets van de DGA en de wijze waarop deze zich in het hiervoor vermelde e-mailverkeer heeft opgesteld rechtvaardigen naar het oordeel van het hof deze verwachting. Het hof besluit de boete wegens afwezigheid van alle schuld te vernietigen.