16 mei 2013

Geen bijtelling privégebruik auto ondanks tekortschietende administratie

NL Nieuws Geen bijtelling privégebruik auto ondanks tekortschietende administratie

Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat een werknemer heeft bewezen dat hij zijn auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt, dit hoewel de rittenadministratie niet aan alle vereisten voldoet.

 

De werknemer verschilt met de inspecteur van mening over de bijtelling voor privégebruik van een aan hem ter beschikking gestelde auto. Hof Den Haag oordeelt dat de man heeft bewezen dat hij zijn auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt, dit hoewel de rittenadministratie niet aan alle vereisten van de Uitvoeringsregeling IB 2001 voldoet.

 

Voor het hof is het voldoende dat een administratie in combinatie met andere bewijsmiddelen ten minste zodanig sluitend is dat daaruit eenduidig kan worden afgeleid hoeveel kilometers met de auto zakelijk en privé is gereden. In de administratie van de werknemer staan de plaatsnamen vermeld, maar er ontbreekt een vermelding van de volledige begin- en eindadressen. Het hof verbindt aan het voorgaande geen consequenties, nu de werknemer voor het jaar 2000 zijn administratie op dezelfde wijze heeft gedaan en de inspecteur deze omissie destijds zonder voorbehoud heeft aanvaard. De inspecteur heeft twijfel gezaaid over het karakter van enkele autoritten, maar de werknemer heeft deze twijfel volgens het hof voldoende weggenomen. Het hof verklaart het hoger beroep van de werknemer gegrond.

 

Het hof constateert een overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling in de ‘eerste fase' (bezwaar en beroep in eerste aanleg) maar acht deze overschrijding gerechtvaardigd gelet op de lange onderhandelingen die hebben geleid tot een vaststellingsovereenkomst over de optierechten en gelet op het feit dat de werknemer de in 2006 toegezegde nadere bewijsstukken pas in 2010 heeft verstrekt.