18 maart 2013

Geen afdrachtvermindering onderwijs voor artsen in opleiding

NL Nieuws Geen afdrachtvermindering onderwijs voor artsen in opleiding

Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat er geen recht bestaat op afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die een hbo-vervolgopleiding volgen, voor artsen in opleiding, assistenten in opleiding en onderzoekers in opleiding.

 

Een bv claimt in een suppletieaangifte alsnog afdrachtvermindering onderwijs voor onder meer werknemers die een hbo-vervolgopleiding volgen, voor artsen in opleiding en voor assistenten in opleiding en onderzoekers in opleiding. In geschil is of dit terecht is.

 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat geen recht bestaat op afdrachtvermindering onderwijs voor werknemers die een hbo-vervolgopleiding volgen, voor artsen in opleiding, assistenten in opleiding en onderzoekers in opleiding. Voor vervolgopleidingen zoals de hbo-vervolgopleiding bestaat op grond van art. 14 lid 1 sub d van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering (WVA) geen recht op afdrachtvermindering. Dit geldt ook voor artsen in opleiding, ofschoon sommigen van deze groep ook promoveren. Van de assistenten en onderzoekers in opleiding heeft de bv niet de overeenkomsten overgelegd, zodat de rechtbank niet kan beoordelen of recht op afdrachtvermindering bestaat. Het beroep van de bv is wel gegrond omdat de Belastingdienst haar onterecht een vergoeding van de bezwaarkosten heeft onthouden.